GRAMINA   ON-LINE PRODAVNICA   zadrugakonoplja@gmail.com
                                                                                                                                                                               telefon:  +381 63 1906913   

  
Kvalitet
 GRAMINA proizvodi od konoplje su potpuno novi brend. Svi su naši proizvodi 100% prirodni i dobijaju se isključivo preradom industrijske konoplje uzgajene i prerađene u Srbiji. Sirovinu obezbeđuje Poljoprivredna zadruga KONOPLJA iz Novog Sada.
 Domaća konoplja osigurava sigurno snabdevanje kvalitetnim sirovinama, monitoring u svim koracima prerade, te kvalitet konačnog proizvoda.
 Potpuno smo zaokružili ciklus koji započinje setvom industrijske konoplje, preko prerade i izrade gotovih proizvoda do kontrolisane distribucije proizvoda do kupaca. Kupcima time garantujemo najviši kvalitet naših proizvoda.
 U preradi koristimo domaću sortu HELENA i francusku Fedora 17, čija zrna imaju najbolji prehrambeni sastav i sastojke koje tražimo u konopljinim proizvodima.

Garancija
Garantujemo da od setve do konačnog proizvoda ni u jednom postupku nisu korišćeni nikakvi hemijski sastojci, pesticidi ili herbicidi
Garantujemo da su naši prehrambeni proizvodi 100% proizvodi od konoplje te su pogodni u veganskoj ishrani
Garantujemo da naši prehrambeni proizvodi ne sadrže nikakve aditive niti konzervanse
Garantujemo da su u postupcima prerade korišćeni isključivo mehanički postupci na temperaturama do 40 C0 te da se postupak prerade, punjenja, pakovanja i skladištenja odvija u optimalnim uslovima 

Od semena do proizvoda!?

Uzgoj konoplje
​Industrijsku konoplju uzgajili smo u kooperaciji sa domaćim ratarima na više lokacija širom Srbije. Kroz zajedničku saradnju stekli smo dragocena iskustva koja delimo sa poljoprivrednim proizvođačima u pogledu pripreme zemlje i setve, uzgoja, berbe i pripreme semena za dalju preradu.
Kvalitet proizvoda se može postići jedino ukoliko se zasniva na kvalitetu  sirovine. Stoga kao sirovinu koristimo isključivo najkvalitetnija zrna konoplje. Pre nego što uđe u naša skladišta sva sirovina se analizira u ovlašćenim laboratorijama kako bi se utvrdilo da li zadovoljava kriterijime za ljudsku prehranu.

Prerada
​Prerada se odvija u ovlašćenoj uljari, koja poseduje sve potrebne certifikate i  u okviru koje imamo i mlin.
Koristimo isključivo prirodne (mehaničke) postupke prerade na temperaturi do 40 C. Time se osigurava da su u proizvodima sačuvani svi korisni sastojci konoplje sadržani u semenkama i to u nepromenjenom obliku.
Prilikom proizvodnje hladno presovanog ulja konoplje koristi se prirodni način bistrenja i taloženja čime se postiže da dobijeno ulje bude izuzetnog kvaliteta, bogatog punog mirisa i ukusa.
Proizvodnja se odvija u vrlo malim serijama, kako bi  se što više skratilo vreme između otvaranja semenke konoplje do trenutka distribucije gotovog proizvoda kupcima. Jer nutritivni sastojci su najbolje sačuvani kad su u celoj semenki. Postupcima prerade uz korištenje inox posuda i površina, te stalno hlađenje pogona, osigurava se higijenska ispravnost i sprečava oksidacija kao i moguće promene svojstava pre punjenja i pakovanja.

Punjenje, pakovanje i skladištenje
​Naši proizvodi se pune i pakuju u ambalažu koja ima sve potrebne certifikate koji obezbeđuju dugotrajnost i čuvaju kvalitet proizvoda.
U postupku punjenja boca, uljem konoplje, prisutnost vazduha se minimizira radi sprečavanja oksidacije. Koriste se tamne boce radi smanjenja gubitka nutritivnih sastojaka usled delovanja svetlosti.
U postupcima pakovanja brašna i proteina, koristimo višeslojne natron kese koje osiguravaju idealnu razmenu vazduha i vlage između proizvoda i spoljašnje sredine.

Distribucija gotovih proizvoda
Distribucija gotovih proizvoda do krajnjih kupaca, odvija se brzom dostavnom poštom čime se maksimalno skraćuje vreme prevoza proizvoda do krajnjeg kupca.